pislamuum

Kerja Sebagai Ibadah

F2-astrolabe

Khidmat Pengurusan

Memberi khidmat kepada masyarakat kampus

Unit Perundingan dan Kebajikan

Perundingan Agama

Menyediakan perkhidmatan perundingan agama dan kaunseling kepada masyarakat kampus yang terdiri dari pelajar dan staf serta masayarakat luar.

Dana Infaq

Mengumpul dan mengurus dana kewangan untuk membantu pelajar miskin di kampus

Rumah Anak Yatim UUM

Menguruskan kebajikan anak yatim UUM

contact Us

Section: Contact.

Edit this section in the website editor. To go to the editor, press the blue button at the bottom of this page. Next in the Dashboard, press the Edit link.

contact Us

Section: Contact.

Edit this section in the website editor. To go to the editor, press the blue button at the bottom of this page. Next in the Dashboard, press the Edit link.

049282558