PILIHAN SELAWAT TERBAIK

MARI BERSELAWAT

SELAWAT IBRAHIMIAH

PERINTAH BERSELAWAT

” Sesungguhnya Allah dan para malaikat- Nya berselawat ( memberi segala penghormatan kepada Nabi ( Muhammad SAW ); wahai orang- orang Yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan sampaikanlah salam sejahtera dengan penghormatan sepenuhnya . “

(Surah al Ahzab 33:56 )

KELEBIHAN BERSELAWAT

Daripada Anas bin Malik r.a. Yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda,“Sesiapa Yang berselawat kepadaku sekali,nescaya Allah SWT akan berselawat kepadanya sebanyak sepuluh kali,digugurkan sepuluh kesalahan (dosa)nya dan ditinggikan baginya sepuluh darjat (di syurga kelak).”

Riwayat an-Nasa’i

Rasullalah SAW bersabda

Sesiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh kali nescaya dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat kelak

Riwayat Imam Ibnu Abi’ Ashim dalam kitab ash-Shalatu ‘Ala an-Nabi ,no 61

Perbanyakan Selawat pada hari jumaat

Selawat kepada Nabi merupakan ibadah yang yang mulia Dan terpuji. Ia mengandungi perbagai-bagai KELEBIHAN Dan KEISTIMEWAAN bagi mendapatkan syafaat darpada nabi SAW serta memperolehi ganjaran yang besar dari Allah di Hari akhirat kelak.

KEISTIMEWAAN DAN FADHILAT BERSELAWAT

  1. Allah SWT ,para malaikat- Nya dan para rasul-Nya akan berselawat dan mengucapkan salam kepada orang yang mengucapkan salam kepada orang yang mengucapkan selawat dan salam kepada Baginda SAW
  2. Berselawat dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan,membersihkan amal ibadah dan meningkatkan darjat atau martabat di sisi Allah SWT
  3. Allah SWT memberikan keampunan terhadap dosa-dosanya dan selawat kepada Baginda SAW yang diucapkan akan memohon keampunan dosa kepada yang mengucapkannya 
  1. Allah SWT ,para malaikat- Nya dan para rasul-Nya akan berselawat dan mengucapkan salam kepada orang yang mengucapkan salam kepada orang yang mengucapkan selawat dan salam kepada Baginda SAW
  2. Berselawat dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan,membersihkan amal ibadah dan meningkatkan darjat atau martabat di sisi Allah SWT
  3. Allah SWT memberikan keampunan terhadap dosa-dosanya dan selawat kepada Baginda SAW yang diucapkan akan memohon keampunan dosa kepada yang mengucapkannya 
Share on twitter